Capcana voucherului de vacanță.

Actul normativ care reglementează acordarea voucherelor de vacanță este OUG 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, potrivit căreia, angajatorii care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă pot acorda, în condițiile legii, bonuri de valoare, denumite vouchere de vacanță.

Voucherele de vacanță acordate potrivit OUG 8/2009 sunt supuse impozitului pe salarii fiind considerate avantaje impozabile potrivit art. 76 alin. (3) lit. h) din Codul fiscal, nu intra in baza de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii potrivit art. 142 lit. r) (pentru CAS), art. 157 alin. (2) (pentru CASS) si art. 220^4 alin. (2) din Codul fiscal (pentru CAM) si reprezinta cheltuieli deductibile la nivelul societății, potrivit art. 25 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal.

Venitul brut lunar din salarii reprezintă totalitatea veniturilor realizate într-o lună conform art. 76 alin. (1) – (3) din Codul fiscal de o persoana fizica, pe fiecare loc de realizare, indiferent de denumirea acestora sau de forma sub care sunt acordate. Potrivit pct. 14 alin. (3) si (4) din Normele metodologice pentru aplicarea art. 78 din Codul fiscal, avantajele acordate angajaților se impozitează în luna în care au fost primite, valoarea voucherelor de vacanță, acordate potrivit legii, luată în calcul la determinarea impozitului pe veniturile din salarii, fiind valoarea nominală. Veniturile respective se impozitează ca venituri din salarii în luna în care acestea sunt primite.

Prin urmare, valoarea voucherelor de vacanță se cumulează în vederea impozitării cu veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate în luna în care sunt acestea sunt primite.

Tot personalul din sectorul public, dar și din companiile în care statul este acționar unic sau majoritar, va beneficia de vouchere de vacanță, potrivit legii. Numai că, la scurt timp după apariția normelor de aplicare, mulți au început să-și dea seama că generozitatea guvernanților a avut în spate și alte motive, nu doar revigorarea turismului, ci și atragerea de mai mulți bani la buget. Asta pentru că valoarea voucherului va fi impozitată la salariu.Impozitarea la salariu a voucherului va conduce la o sumă mult mai mare plătită către stat de către fiecare beneficiar. Iar calculul este foarte simplu. Valoarea voucherului este de 1.450 de lei. Suma care însă va reveni angajatului, după impozitare, va influența însă în mod negativ bugetul fiecărui beneficiar. Asta pentru că, deși era mult mai simplu ca voucherul să fie impozitat direct s-a preferat însă o altă variantă.Astfel, în cazul în care impozitarea se realiza la suma de 1.450 de lei, angajatul plătea la stat 385 de lei, suma rămasă din voucher fiind de 1065 de lei.În cazul în care valoarea voucherului este introdusă în salariu, după impozitare, se constată că de fapt persoana beneficiază de o sumă puțin mai mare de jumătate din valoarea de 1.450 de lei. Cu alte cuvinte practic își va plăti jumătate din vacanța pe care guvernanții spun că i-o oferă gratuit.Explicația este simplă, iar de data aceasta dăm ca exemplu salariul minim brut pe economie, respectiv 1.900 de lei, respectiv 1.160 de lei net. Dacă adunăm la acest salariu valoarea voucherului suma impozitată ajunge la 3.350 de lei, iar în urma impozitării angajatul rămâne cu 1.941 de lei net. Diferența dintre salariul minim net pe care o încasa lunar și suma încasată prin impozitarea la salariu a voucherului este de 771 de lei.Prin urmare de la 1.450 de lei cât este valoarea voucherului concret persoana va beneficia numai de suma de 771.