FORMULARUL A1

CE ESTE FORMULARUL A1?​

Formularul A1, numit si atestatul privind legislația aplicabila este un document comunitar emis de autoritatea competenta a statului de origine al unui salariat detasat intr-un alt stat membru UE, care confirma faptul ca pentru salariatul in cauza este aplicabila legislatia de asigurari sociale a statului de origine, si, in consecinta, contributiile de asigurari sociale sunt retinute si achitate in statul de origine.

Este un document ce atesta achitarea in tara de origine (in cazul nostru, Romania) a contributiilor sociale pentru muncitorii detasati intr-un stat membru UE sau pentru aceia care isi desfasoara activitatea
concomitent pe teritoriul unor diferite state europene.

Formularul A1 se emite, mutatis mutandis, si pentru lucratori independenti care presteaza temporar servicii intr-un stat membru, precum si pentru persoanele care se incadreaza in situatiile de PLURIACTIVITATE.

Pe durata prestarii activitatii in strainatate, lucratorul sau reprezentantii acestuia trebuie sa fie oricand in masura sa prezinte autoritatilor din tara gazda Formularul A1.

Daca Formularul A1 nu va putea fi prezentat sau nu se va face dovada initierii demersurilor de obtinere a acestuia, autoritatile din tara gazda vor impune afilierea la sistemul de asigurari sociale al tarii gazda si plata contributiilor aferente in tara gazda.

Pe de alta parte, prezentarea Formularului A1 valabil, obliga autoritatile tarii gazda sa il recunoasca.

Unde se prezinta documentul A1?
Acest formular a1 se prezinta autoritatilor competente din statul/statele straine in care angajatul
isi desfasoară activitatea ori de cate ori i se solicita. Daca documentul
portabil formular nu va putea fi prezentat sau nu face dovada
inițierii demersurilor pentru obținerea lui, autoritățile vor impune afilierea
la sistemul asigurarilor sociale ale tarii gazda si plata contributiilor
aferente in tara in care angajatul este detasat.

De unde se obtine documentul A1?
În țara noastră, acest document A1 portabil se poate elibera de
către Casa Națională de pensii Publice. Este nevoie de un dosar destul de
stufos și sunt solicitate foarte multe documente pentru emiterea Formularului
A1, însă avantajele vor fi pe măsura așteptărilor.
Este musai să știi regulile din statul în care te afli. Poți beneficia de o nouă viață, o nouă casa și mult mai multe avantaje dacă tot timpul îți urmezi instinctul.

ce este formularul a1- formularul a1 transportatori
Cum se obține Formularul portabil A1?
Pentru obtinerea acestui document se intocmeste un dosar amplu care se depune la Casa Nationala de Pensii.
Dosarul contine o serie de documente cum ar fi:

cerere pentru obtinerea Formularului A1,
certificatul de inregistrare al societatii,
certificatul de atestare fiscala,
adeverință de la ITM,
cartea de identitate,
contractul de muncă,
adeverința cu stagiu de cotizare,
declarație pe propria răspundere a angajatorului care să ateste faptul că salariatul a avut sau nu acest document
etc.
Care sunt beneficiile Formularului A1?
Orice salariat al unui stat membru UE poate lucra in oricare alt stat membru pe o perioada de maximu 2 ani, ramanand asigurat in tara sa de origine;
Nu este necesar permisul de munca;
Salariatul nu trebuie să obtina recunoasterea calificarilor profesionale;
Angajatul beneficiaza de asigurare sociala in cadrul sistemului de asigurari sociale din Romania
La momentul pensionarii, nu va mai fi necesara contactarea institutiilor de securitate sociala din diferite tari.
Salariatul care lucrează într-o țară gazdă pe o perioada sub 6 luni, nu va trebui să plătească impozit pe venit.
Pe întreaga durata a detaşării în altă ţară, angajatorul dumneavoastră este absolut obligat să respecte toate normele de bază în materie de protecţie a salariaţilor valabile în ţara respectivă, inclusiv pe cele care se referă la salariul minim, la orele de lucru, la perioadele minime de odihnă etc.

CE ESTE FORMULARUL A1?​


Formularul A1, numit si atestatul privind legislatia aplicabila este un document comunitar emis de autoritatea competenta a statului de origine al unui salariat detasat intr-un alt stat membru UE, care confirma faptul ca pentru salariatul in cauza este aplicabila legislatia de asigurari sociale a statului de origine, si, in consecinta, contributiile de asigurari sociale sunt retinute si achitate in statul de origine.

Formularul A1 se emite, mutatis mutandis, si pentru lucratori independenti care presteaza temporar servicii intr-un stat membru, precum si pentru persoanele care se incadreaza in situatiile de PLURIACTIVITATE.

Pe durata prestarii activitatii in strainatate, lucratorul sau reprezentantii acestuia trebuie sa fie oricand in masura sa prezinte autoritatilor din tara gazda Formularul A1.

Daca Formularul A1 nu va putea fi prezentat sau nu se va face dovada initierii demersurilor de obtinere a acestuia, autoritatile din tara gazda vor impune afilierea la sistemul de asigurari sociale al tarii gazda si plata contributiilor aferente in tara gazda.

Pe de alta parte, prezentarea Formularului A1 valabil, obliga autoritatile tarii gazda sa il recunoasca.

CAND SE SOLICITA?
Daca doriti sa ramanei afiliat la sistemul de securitate soaciala din tara de origine, veti avea nevoie de formularul A1 (fostul formular E101). Acesta va atesta, dumneavoastra si membrilor de familie pe care ii aveti in intretinere, continuitatea afilierii la sistemul de asigurari sociale din tara de origine, timp de maxim 2 ani.

Principiul general aplicabil lucratorilor la nivel european este “lex locis laboris”. Acesta insemana ca legislatia aplicabila unui lucrator comunitar este aceea a locului unde acesta desfasoara activitatea.

Totusi, in anumite situatii foarte specifice, sunt admise exceptii de la regula aplicarii legislatiei locului unde este prestata activitatea:

in cazul detasarii lucratorilor pentru o perioada determinata, intr-un alt stat membru;
cand lucratorii presteaza in mod obisnuit activitatea in mai multe state membre;
in situtia anumitor categorii de lucratori, precum functionarii publici;
Ori de cate ori suntem in situatia unei exceptii de la regula “lex locis laboris” este necesara solicitarea si obtinerea unui formular A1 care va atesta legislatia aplicabila cu titlu de exceptie..

Formularul A1 se emite, mutatis mutandis, si pentru lucratori independenti care presteaza temporar servicii intr-un stat membru, precum si pentru persoanele care se incadreaza in situatiile de PLURIACTIVITATE.

Pe durata prestarii activitatii in strainatate, lucratorul sau reprezentantii acestuia trebuie sa fie oricand in masura sa prezinte autoritatilor din tara gazda Formularul A1.

Daca Formularul A1 nu va putea fi prezentat sau nu se va face dovada initierii demersurilor de obtinere a acestuia, autoritatile din tara gazda vor impune afilierea la sistemul de asigurari sociale al tarii gazda si plata contributiilor aferente in tara gazda.

Pe de alta parte, prezentarea Formularului A1 valabil, obliga autoritatile tarii gazda sa il recunoasca.

CARE SUNT BENEFICIILE FORMULARULUI A1​?
Formularul A1 – atestatul privind legislatia aplicabila – se solicita pentru toti acei lucratori care desfasoara activitatea in afara statului de origine, sau, concomitent, in mai multe state, si pentru care nu se aplica legislatia statului unde presteaza activitatea.

Astfel de categorii de lucratori pot fi

salariatii DETASATI sa presteze activitatea intr-un alt stat membru;
in toate cazurile de PLURIACTIVITATE – adica atunci cand un lucrator desfasoara simultan sau alternativ, activitati salariale si/sau independente, pe teritoriul sa doua sau mai multe state membre;
Pentru a face diferenta intre situatiile de DETASARE si cele PLURIACTIVITATE, criteriul determinant avut in vedere este durata pentru care activitatea este prestata in fiecare stat membru.

Situatiile de PLURIACTIVITATE sunt caracteristice anumitor categorii profesionale precum:

personalul aeronautic civil navigant;
soferi de tir;
conducatori de tren;
experti IT sau din alte domenii, care presteaza activitatea simultan sau alternativ pe teritoriul mai multor state membre;
orice alte activitati care prin natura lor sunt desfasurate pe teritoriul mai multor state, concomitent sau alternativ;

TERMENUL DE INREGISTRARE A DETASARII IN REVISAL
Detasarea salariatilor romani este un act pentru care angajatorii au obligatia inregistrarii în Registrul Electronic de Evidenta a Salariatilor (REVISAL). Termenul pentru inregisrarea in Revisal a detașării este cel tarziu in ziua anterioara date de incepere a detasarii. (HG 905/2017, art. 4, alin (1) lit c și d)