Noua lege a pensiilor: Ce pensii vor fi recalculate din toamna lui 2021

În proiectul viitoarei legi a pensiilor, aflat de curând în dezbatere, regăsim mai multe situații în care vor fi recalculate pensiile românilor: pe de o parte, avem câteva situații generale, când un tip de pensie se va transforma în alt tip de pensie și se vor face recalculări, iar, pe de altă parte, vorbim de mai multe situații de recalculare ca urmare a intrării în vigoare a noii legi – septembrie 2021.

Proiectul de lege privind sistemul public de pensii a fost lansat în dezbatere publică de curând dar, pentru a se aplica, inițiativa legislativă trebuie aprobată de Guvern și apoi de Parlament. Chiar dacă va ajunge în Monitorul Oficial anul acesta ori anul viitor, ea se noua lege a pensiilor se va aplica abia de la 1 septembrie 2021.

În cuprinsul proiectului sunt prevăzute și câteva recalculări ce se vor face când va intra legea în vigoare.

„La data intrării în vigoare a prezentei legi, pensiile stabilite pe baza legislației anterioare devin pensii în înțelesul prezentei legi și se recalculează prin înmulțirea numărului total de puncte realizat cu valoarea punctului de referință (…), cu excepția pensiilor stabilite în fostul sistem de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor anterior datei de 1 aprilie 2001 care se recalculează conform art.171 (adică șase luni mai târziu -)„, scrie în proiectul viitoarei legi.

Dacă după recalculări va rezulta o pensie mai mică decât cea plătită/cuvenită, atunci se va păstra cel mai avantajos cuantum, mai scrie în document. Totuși, oricare cuantum ar fi mai avantajos, pensia recalculată nu va putea fi mai mică decât nivelul pensiei minime.

Apoi, vor mai avea loc următoarele transformări (tot din septembrie 2021):

  • pensiile anticipate din prezent vor deveni pensii pentru limită de vârstă și se vor recalcula, prin adăugarea perioadelor asimilate nevalorificate la stabilirea pensiei și a eventualelor stagii de cotizare realizate până la data recalculării;
  • pensiile anticipate parțiale vor putea fi recalculate (la cerere doar) pentru adăugarea perioadelor asimilate și nevalorificate până atunci (dar cu păstrarea procentului de diminuare de la data înscrierii inițiale); dar dacă se va constata că sunt îndeplinite condițiile de trece la pensia pentru limita de vârstă, atunci procentul de diminuare se va elimina;
  • pensiile anticipate parțiale fără diminuare vor deveni pensii pentru limită de vârstă și se vor recalcula prin adăugarea perioadelor asimilate nevalorificate la stabilirea pensiei și a eventualelor stagii de cotizare realizate până la data recalculării;
  • pentru drepturile de pensie acordate în perioada 1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2015, în cazul persoanelor care care au realizat stagii de cotizare atât în sistemul pensiilor militare de stat, cât și în sistemul public de pensii, se va putea cere recalcularea pensiei prin excluderea perioadelor realizate în sistemul pensiilor militare de stat.

Situațiile generale de recalculare din viitoarea lege

Exceptând situațiile de mai sus, unde vor opera recalculări ca urmare a intrării în vigoare a noii legi și coordonării cu prevederile sale, în proiectul viitoarei legi a pensiilor există, desigur, și situații generale de recalculare, aplicabile de la caz la caz.

„La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin eliminarea diminuării și, după caz, prin adăugarea eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare și/sau a stagiului asimilat„, scrie în proiect.

Apoi, la data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia de invaliditate va deveni pensie pentru limită de vârstă și se va recalcula prin adăugarea perioadelor de stagiu de cotizare realizat pe durata pensionării de invaliditate. Transformarea se va face din oficiu, cu acordarea pensiei mai avantajoase.

Un alt caz de recalculare este și cel în care se modifică numărul de urmași. Dacă se întâmplă acest lucru, proiectul prevede o recalculare obligatorie a pensiei.

„Pensia poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor și/sau a stagiilor de cotizare, perioadelor asimilate stagiilor de cotizare prevăzute de lege și prin valorificarea altor documente de natură să conducă la modificarea drepturilor de pensie, nevalorificate la stabilirea acesteia. Pensionarii care realizează stagiu de cotizare după data înscrierii la pensie pot solicita recalcularea pensiei o singură dată într-un an calendaristic, în condiţiile legii„, mai scrie în proiect.