Ordinul nr. 741/2021. Modificări privind obligațiile TVA

  1. Modifica Ordinul MFP nr. 101/2016

Agenția Națională de Administrare Fiscala publica pe site-ul propriu lista magazinelor din rețeaua de vânzare cu amănuntul, autorizate atât pentru vânzarea de bunuri pentru care se acorda dreptul de restituire a taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor nestabiliți in Uniunea Europeana, cat si pentru restituirea taxei pe valoarea adăugată aferente acestor vânzări.

  1. Modifica Ordinul ministrului finantelor publice nr. 105/2016 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata si a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevazuta la art. 293 alin. (1) lit. d) si art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri in regim de scutire
    Se elimina prevederile referitoare la scutirea de TVA pentru importurile cu valoare neglijabila (mai putin de 10 euro)

Dupa primirea notificarii privind decizia Comisiei Europene, directia cu atributii in elaborarea legislatiei in domeniul TVA comunica aceasta decizie Comisiei de autorizare care a inaintat documentatia pentru a elibera solicitantului Decizia privind aprobarea/respingerea autorizarii de desfasurare a activitatii de import de bunuri in regim de scutire de la plata TVA. Aceasta decizie se semneaza de presedintele comisiei si se comunica solicitantului, printr-o notificare scrisa, in termen de maximum doua zile lucratoare de la data la care Comisia de autorizare a fost informata in mod oficial cu privire la decizia Comisiei Europene. In cazul respingerii cererii privind autorizarea, decizia cuprinde motivele care au stat la baza respingerii, precum si mentiunea potrivit careia decizia respectiva poate fi contestata, in baza dispozitiilor legale in vigoare.

Comisia analizează documentele depuse si decide asupra aprobării sau respingerii cererii de autorizare. In acest sens, comisia emite «Decizia privind aprobarea/respingerea autorizării de desfășurare a activității de import de bunuri in regim de scutire de la plata TVA. Decizia se semnează de președintele comisiei si se comunica solicitantului, printr-o notificare scrisa, in termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii la organul fiscal competent.