Companii-PFA

 • Întocmire balanta lunara de verificare;
 • Completare registru jurnal;
 • Registru inventar;
 • Jurnale TVA;
 • Evaluare creanțe / datorii in valuta;
 • Evidenta analitica si sintetica clienți si furnizori;
 • Contracte leasing financiar, credite, stocuri;
 • Contabilitate subvenții guvernamentale;
 • Decont TVA. Calcul impozit.
 • Evidenta stocuri;
 • Evidenta sintetica si analitica a obiectelor de inventar;
 • Evidenta mijloacelor fixe si calculul amortizării acestora;
 • Întocmire registru mijloace fixe;
 • Evidenta clienți si furnizori;
 • Întocmire registru jurnal, registru inventar;
 • Stabilirea obligațiilor de plata lunare si trimestriale, întocmirea documentelor pentru plata acestora;
 • Optimizarea impozitelor de plata si soluție pentru minimizarea acestora in conformitate cu legile in vigoare;
 • Stabilirea obligațiilor de plata lunare si trimestriale;
 • Elaborarea balanței de verificare lunara;
 • Întocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare;
 • Întocmirea si depunerea bilanțului contabil;
 • Verificarea si certificarea bilantului contabil;
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele.