Expertize extrajudiciare

SPECIALITATE CONTABILITATE,FISCALITATE,TAXE ȘI IMPOZITE PENTRU:

 • Societăţi comerciale (S.C.) şi alte entităţi economice (E.E.)
 • Instituţii de credit (I.C.) şi instituţii financiare nebancare (I.F.N.)
 • Societăţi de asigurare şi alte entităţi din domeniul asigurărilor (S.A.R.)
 • Societăţi de investiţii financiare şi alte entităţi de valori mobiliare (S.I.F.),
  pensii facultative şi fonduri de pensii administrate privat
 • Instituţii publice (I.P.)
 • Organizaţii non profit (O.N.G.), inclusiv asociaţii de proprietari (A.P.)
 • Drepturi salariale, pensii, activităţi independente şi alte activităţi privind
  persoanele fizice (P.F.)
 • Gestionare fondurilor comunitare (G.F.C.)
 • Fiscalitate (F)