Revisal

  • Preluam responsabilitatea privind corectitudinea datelor inregistrate in Registrul electronic de evidenta salariatilor – REVISAL de la incheierea contractului de prestari servicii;
  • Intocmim Registrul Electronic de evidenta salariatilor, inregistram modificarile, suspendarile si incetarile de contract, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
  • Eliberam rapoarte din registru la solicitarea angajatorului;
  • Transmitem registrul catre Inspectoratul Teritorial de Munca.