Asociații proprietari

 • Organizarea contabilității în partidă simplă cu ajutorul mijloacelor informatice (gestiunea fondurilor bănești)  utilizând programul Bloc Manager NET;
 • Întocmirea listelor lunare de plată;
 • Încasarea cotelor de intretinere: casierie, virament bancar, e-bloc, Pago, SelfPay, Qiwi, PayPoint, un-doi, Orange Money;
 • Efectuarea plăților către furnizorii de utilități și prestatorii de servicii a facturilor aferente asociației în termenul scadent;
 • Menținerea relațiilor cu furnizorii de utilități și prestatorii de servicii;
 • Întocmirea și păstrarea evidențelor contabile ale asociației de proprietari, informatic, conform Anexei 2 a Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3103/2017 referitoare la Reglementările contabile privind organizarea și conducerea contabilității în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial;
 • Întocmirea și depunerea semestrial a Situației elementelor de activ și pasiv ale asociației la Primăria de sector, conform  Legii nr. 196/2018;
 • Întocmirea și gestionarea contractelor privind raporturile de munca în baza hotărârii asociației de proprietari;
 • Întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale necesare la Administrația financiară de care aparține beneficiarul ;
 • Plata impozitului și contribuțiilor datorate de asociația de proprietari pentru remunerațiile personalului angajat;
 • Asigurarea semnăturii digitale pentru raportarea on-line a declarațiilor fiscale;
 • Accesul proprietarilor, în baza adreselor de e-mail, la o platformă online – e-bloc.ro;
 • Calcularea și încasarea penalizărilor conform Legii 196/2018;