Services

Consultanță, evaluare

Consultanta fiscala Consultanta cu privire la legislația fiscala este necesară atât înaintea lansăr

Expertize judiciare

CONTABILITATE, FISCALITATE, TAXE ȘI IMPOZITE PENTRU: Societăţi comerciale (S.C.) şi alte entită

Expertize extrajudiciare

SPECIALITATE CONTABILITATE,FISCALITATE,TAXE ȘI IMPOZITE PENTRU: Societăţi comerciale (S.C.) şi

Proceduri operaționale

Procedurile operaționale sunt o componentă esențială în orice companie, indiferent dacă este vor

Administrare personal

Intocmirea documentelor privind incheierea si declararea in REVISAL a contractelor individuale d...

Revisal

Preluam responsabilitatea privind corectitudinea datelor inregistrate in Registrul electronic de...

Cenzorat

Verificarea lunara, trimestriala, semestriala sau anuala a activității financiar contabile si de ges

Prețuri de transfer

Evaluare Tranzacții și Riscuri; Redactare Politici; Pregătire dosar; Asistență la contr

Taxe

Asistenta controale fiscale; Impozit pe profit; Impozit pe venit; Optimizare impozite; ...

Salarizare

Contracte de muncă; Evidență salariați; Relația cu ITM; Adeverințe salariați; State

Resurse umane

Contracte de munca; Acte adiționale; Adeverințe salariat; Note de lichidare; Verific

Asociații proprietari

Organizarea contabilității în partidă simplă cu ajutorul mijloacelor informatice (gestiunea fond

Companii-PFA

Întocmire balanta lunara de verificare; Completare registru jurnal; Registru inventar;