Login

Telefon: +4.0746.119.707; mail: office@contaxexpert.ro

MEMBRĂ:       C.E.C.C.A.R.   C.C.F.    A.A.I.R.  C.A.F.R.

CINE SUNTEM

operator date

EXPERȚI FISCALI. Suntem o echipă de contabili complet calificați și consultanți fiscali cu experiență, cu mai mult de un deceniu de experiență, pentru a ajuta la susținerea cerințelor companiei dvs. Avem abilități și cunoștințe ample în toate domeniile de contabilitate, fiscalitate, planificare fiscală și economie. Suntem echipa care înțelege ceea ce te conduce cât și pasiunea ta.
CONTABILI CALIFICAȚI Contabilii noștri sunt pe deplin calificați și mulți dintre ei au o gamă largă de specializări într-o varietate de sectoare industriale. Putem ajuta și susține orice fel de afacere, oferindu-vă încrederea că știm de ce are nevoie compania dvs. pentru a se comporta financiar corect. Suntem aprofundați, metodici și suntem mândri de puternica noastră abordare etică. Suntem o echipă de profesioniști care promite și oferă transparență totală în toate relațiile noastre cu afacerea dvs.

CONSULTANȚI PROFESIONIȘTI. Contabilii noștri sunt pe deplin calificați și mulți dintre ei au o gamă largă de specializări într-o varietate de sectoare industriale. Contabilii noștri și consilierii fiscali operează pe un set de competențe locale, naționale și internaționale, oferind consiliere tuturor tipurilor de întreprinderi, începând de la întreprinderile mici până la companiile mari. Ne mândrim cu oferirea unui serviciu de primă clasă fiecărui client, oferind doar cele mai înalte standarde de consultanță fiscală profesională. Suntem mari comunicatori, ceea ce înseamnă că evităm jargonul, confuzia financiară și petrecem timp cu dumneavoastră pentru a ne explica planurile și pentru a vă asigura că înțelegeți pe deplin munca noastră.
MÂNDRII DE A FI SPECIALIȘTI. Vă putem ajuta cu toate aspectele nevoilor dvs. financiare, de la impozitul pe venit până la impozitul pe proprietate, de la demararea unei noi afaceri la fuziuni și achiziții – avem cunoștințele și experiența de a vă ghida financiar, la fiecare pas. Vă putem ușura durerile de cap date de impozitare și contabilitate, explicând pas cu pas procesele noastre în limbaj fără jargon. Trebuie să înțelegeți pe deplin tot ceea ce facem pentru a vă ajuta și susține afacerea și pentru a vă face viața comercială un pic mai puțin stresantă. Lucrăm îndeaproape cu toți clienții noștri pentru a asigura o relație pozitivă și benefică parteneriatului nostru. Ne bazăm mult pe abilitățile noastre de oameni cât și pe profesionalismul nostru contabil.

CE FACEM NOI

SERVICII EXCELENTE PENTRU CLIENȚII NOȘTRI. Gestionarea clienților noștri este prioritară și echipa noastră de contabili calificați va face tot ce le stă în putință pentru a vă susține cerințele financiare și fiscale. Expertiza noastră înseamnă că putem completa toate declarațiile fiscale pentru dvs., puteți lua legătura cu biroul fiscal cu privire la orice întrebări și puteți contribui la minimizarea nivelului impozitului plătit de compania dvs. ori de câte ori este posibil.

DEDICARE PROFESIONALĂ. Toate activitățile noastre se desfășoară cu un înalt grad de dedicare și respectare a tuturor reglementărilor etice și a politicilor necesare pentru a asigura un serviciu neîntrerupt tuturor clienților noștri.

VALORI ETICE. Toate activitățile noastre se desfășoară cu un înalt grad de dedicare și respectare a tuturor reglementărilor etice și a politicilor necesare pentru a asigura un serviciu neîntrerupt tuturor clienților noștri.

SERVICII OFERITE

 • Resurse umane:
  1. Calcul retribuții lunare nete, fluturași, foi de pontaj;
  2. Calcul și întocmire a documentelor de plată a contribuțiilor salariale;
  3. Întocmire și depunere a declarațiilor lunare, anuale;
  4. Întocmire contracte de muncă, acte adiționale;
  5. Asistență la întocmirea Regulamentului de Ordine Interioară;
  6. Asistență în medierea conflictelor de muncă.
  7. Preluam responsabilitatea privind corectitudinea datelor înregistrate in Registrul electronic de evidenta salariaților – REVISAL de la încheierea contractului de prestări servicii; Întocmim Registrul Electronic de evidenta salariaților, înregistram modificările, suspendările si încetările de contract, in conformitate cu prevederile legale in vigoare; Eliberam rapoarte din registru la solicitarea angajatorului; Transmitem registrul către Inspectoratul Teritorial de Munca.
 •  
 • Contabilitate și consultanță pentru societăți comerciale, asociații, fundații și persoane fizice autorizate(PFA).
 1. Contabilitate pentru: TAXIMETRIE, UBER,GLOVO,TAZZ,BOLT,TAKEWAY;
 2. Îndrumare la întocmirea Declarației Unice sau întocmirea și depunerea Declarației Unice;
 3. Servicii de consultanță și reprezentare a clienților în fața organelor fiscale și de întocmire a documentelor pentru recuperarea sumelor de la FNUASS.
 4. Contabilitate asociații proprietari-program Bloc Manager sau Aviziero.
 5. Contabilitate instituții de credit CAR sau IFN;
 6. Raportări lunare/trimestriale/semestriale/anuale;
 7. Asistență privind completarea documentelor primare/ justificative;
 8. Raport lunar de activitate;
 9. Expertize judiciare contabile și opinii specializate;
 10. Contabilitate pentru: TAXIMETRIE, UBER,GLOVO,TAZZ,BOLT,TAKEWAY;
 11. Îndrumare la întocmirea Declarației Unice sau întocmirea și depunerea Declarației Unice;
 12. Servicii de consultanță și reprezentare a clienților în fața organelor fiscale și de întocmire a documentelor pentru recuperarea sumelor de la FNUASS.
 13. Contabilitate asociații proprietari-program Bloc Manager sau Aviziero.
 14. Contabilitate instituții de credit CAR sau IFN.
 • Taxe și impozite:
  1. Consultanță în vederea optimizării și minimizării taxelor și impozitelor către stat;
  2. Calculul obligațiilor de plată;
  3. Reglarea situației pe plătitor la ANAF;
  4. Rapoarte și opinii specializate;
  5. Reprezentare la controale și/sau instanță;
  6. Prețuri de transfer;
  7.  Investigarea fraudelor.
  8. Servicii dedicate persoanelor fizice. Poziția fiscală a unei persoane a devenit mai complexă din cauza legislației sporite. Numeroase guverne s-au pronunțat asupra stimulentelor excesiv de generoase față de cele luate în considerare într-o situație financiară respectuoasă. Vă putem asigura că respectați reglementările fiscale internaționale, făcând legătura cu specialiști relevanți, asigurându-vă că afacerile dumneavoastră fiscale sunt supravegheate. Serviciile pentru clienți privați includ: gestionarea patrimoniului; considerente fiscale transfrontaliere; operațiuni familiale; servicii de conformitate personală și planificare fiscală de afaceri, planificare imobiliară
Cenzorat:

I. In cadrul societăților comerciale atribuțiile cenzorilor sunt in principal următoarele:
– de a supraveghea gestiunea societății;
– de a verifica bilanțul contabil si contul de profit si pierderi;
– de a verifica daca registrele sunt ținute regulat si daca evaluarea patrimoniului s-a făcut potrivit legii;
– de a convoca adunarea generala, atunci când nu a fost convocata de administrator;
– de a aduce la cunoștința administratorilor sau adunării generale neregulile din activitatea societății;
– de a participa la adunările generale ale acționarilor, fără a avea drept de vot;
– de a veghea ca dispozițiile legii sa fie respectate;
II: In cadrul organizațiilor non-profit (asociații de proprietari, asociații si fundații), atribuțiile cenzorilor sunt in principal următoarele:
-de a verifica legalitatea actelor si documentelor, a hotărârilor, deciziilor, regulilor si regulamentelor;
– de a verifica execuția bugetului de venituri si cheltuieli;

– de a verifica gestiunea financiar-contabila;

– cel puțin o data pe an, întocmesc si prezinta adunării generale rapoarte asupra activității sale si asupra gestiunii asociației de proprietari, propunând masuri; verificarea listei lunare de încasare a cotelor de întreținere; verificarea destinației sumelor încasate și a plăților efectuate; verificarea situației fondurilor de rulment, reparații și speciale ; verificarea calcului impozitelor datorate și a plăților efectuate către bugetul de stat ;întocmirea de rapoarte trimestriale sau informări către conducerea asociației; prezentarea raportului anual pentru activitatea de cenzorat Adunării Generale (prin remiterea acestuia Președintelui); 

ARTICOLE


SC CONTAX EXPERT REGISTRATION SRL ESTE AUTORIZATĂ CECCAR BUCUREȘTI

 

 

Suport     ANPC
Drepturi deținute de  Cabinet expertiză judiciară,contabilă și fiscală lect.univ.dr.DODAN N.Laurențiu-2018
X