CONSULTANȚĂ

Consultanță și asistență managerială și servicii de management financiar

  • consultanta privind organizarea si conducerea societăți (organigrame, structuri, definiri de funcții);
  • elaborarea de proceduri si norme interne privind desfășurarea activității de baza si a activităților conexe;
  • analiza si organizarea fluxului informațional (comunicarea intre departamente);
  • consultanta privind organizarea contabilității financiare si de gestiune in conformitate cu legislația in vigoare;
  • instruirea personalului cu privire la modul de întocmire a documentelor primare si circuitul acestora in cadrul organizației;
  • consultanta in alegerea sistemului informatic necesar activității.